Kroon Oil Coolant Koelvloeistof SP 12 roze 1

Art. nr.: 574611

Merk: Kroon oil

€ 5,98 excl BTW

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen

€ 5,98 excl BTW

Omschrijving

Kroon Oil Coolant Koelvloeistof SP 12 roze 1

Organische roze longlife koelvloeistof met SP12 kwaliteit.

Specificaties

Categorie Bescherming en onderhoud
Artikelnummer 574611
Ean 8710128042142
Breedte 130 millimeter
Diepte 69 millimeter
Functionele productnaam Vloeistof
Hoogte 193 millimeter
Netto gewicht 1162 gram
Type SP 12
Variant Koelvloeistof

Informatieblad

VIB_Kroon Oil Coolant Koelvloeistof SP 12 roze 1.pdf
VIB_Kroon Oil Coolant Koelvloeistof SP 12 roze 1.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H373 - Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inslikken).

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 - Damp, Nevel niet inademen.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.