Disclaimer

De informatie op deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland. Bij het maken en invullen van deze site zijn we zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, maar wij kunnen geen garanties geven dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Bouwmaat Nederland BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bouwmaat Nederland BV is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Privacy policy

Bouwmaat gebruikt voor het inloggen op de site klantgegevens die zijn afgegeven bij de pasaanvraag. Het gaat om pasnummer en postcode. Voor informatie verkregen tijdens het gebruik van deze site geldt dat Bouwmaat Nederland de enige eigenaar en enige gebruiker is. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of anderszins verspreid.