Coba ASP990 Tegelreiniger 1L

Art. nr.: 740507

Merk: Coba

€ 8,12 excl BTW

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 8,12 excl BTW

Omschrijving

Coba ASP990 Tegelreiniger 1L

Coba ASP990 tegelreiniger ontvetter en cementsluierverwijderaar.
De Coba ASP990 tegelreiniger is geschikt voor het reinigen en ontvetten van bestaand tegelwerk, voordat dit opnieuw betegeld gaat worden (tegel over tegel). Coba ASP990 is door het mild-zure karakter tevens geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag en cementsluiers op keramisch tegelwerk. Het gereinigde tegelwerk voor het opnieuw betegelen altijd voorstrijken met Coba DPM810 voorstrijkmiddel. Coba ASP990 is niet geschikt voor het gebruik op zuurgevoelige ondergronden zoals natuursteen.

Specificaties

Categorie Tegelreiniging
Artikelnummer 740507
Ean 8718144030501
Binnen/buitengebruik Binnen
Breedte 95 millimeter
Diepte 95 millimeter
Eisen verwerking Verwerkingstemperatuur: tussen +0 ⁰C en +40 ⁰C
Functionele productnaam Voorbehandeling
Hoogte 260 millimeter
Kleurfamilie Transparant
Materiaal Anders
Materiaal van doeloppervlak Porcellanato
Maximale verwerkingstemperatuur 40 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 0 degree Celsius
Netto gewicht 1 KG
Substantie Vloeistof
Toepassing Afdichten van betegeling
Variant Reiniger
Verwerkingstijd 40 minute (time unit)
Volume 0 liter
Werking reinigend

Informatieblad

VIB_ Coba_tegelreiniger_ASP990.pdf
VIB_ Coba_tegelreiniger_ASP990.pdf

pdf

Etiketinformatie

Etiketteringselementen (CLP)
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen