Bouwmaat Zandcement mortel C20 25 kg

Art. nr.: 556256

Merk: Bouwmaat

Meer=Minder

€ 5,39 excl BTW

€ 5,22 vanaf 10 stuks

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 5,39 excl BTW

Omschrijving

Bouwmaat Zandcement mortel C20 25 kg

De Bouwmaat Zandcementmortel van 25 kg is een traditionele zandcementmortel van een hoogwaardige kwaliteit van een Nederlandse fabrikaat. Deze variant C20 is is geschikt voor het leggen van niet constructieve dekvloeren van minimaal 25 mm dik (NEN 2741) en diverse andere toepassingen. De druksterkte van de zandcementmortel is 20 N/mm² en heeft het KOMO keurmerk ontvangen. De maximale korrel van de mortel is 4 mm. Sterkteklasse: CT-C20-F4.

Let op: als er leidingen in de vloer worden verwerkt, dan is er een minimale dekking van 20 mm óp de leiding voorgeschreven en heeft dat uiteraard consequenties voor de totale dikte.

25 kg zandcement mortel levert ca 12 liter specie op.

Specificaties

Categorie Zandcement mortels
Artikelnummer 556256
Ean 8711951050724
Beoogd gebruik Vloer
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Breedte 510 millimeter
Diepte 280 millimeter
Droogtijd 28 hour
Functionele productnaam Mortel
Hoogte 110 millimeter
Indicatie BENOR keurmerk Nee
Indicatie KOMO keurmerk Ja
Indicatie Vorstbestendig Ja
Indicatie brandwerend Ja
Indicatie snelhardend Nee
Kleurfamilie grijs
Materiaal Cement
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale verwerkingstemperatuur 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 25 KG
Sterkteklasse Overig
Substantie Poeder
Toepassing binnen en buiten
Type mortelmengsel CT-C20-F4
Variant Zandcement Mortel
Verwerkingstijd 2 hour
Volume 12.5 liter

Informatieblad

VIB_Bouwmaat-Zand-cementmortel.pdf
VIB_Bouwmaat-Zand-cementmortel.pdf

pdf

VIB_Bouwmaat-Zand-cementmortel.pdf
VIB_Bouwmaat-Zand-cementmortel.pdf

pdf

Etiketinformatie

Identificatie conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Door toevoeging van reductiemiddelen vervalt H317 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.

Gevaarlijke bestanddelen
Portlandcementklinker; CAS-nr.: 65997-15-1

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstigoogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng hetslachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep.Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig metwater. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een (oog) arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

Over Bouwmaat

Bouwmaat is er voor de bouwer, altijd en overal. We staan altijd voor je klaar zodat je zo eenvoudig mogelijk en succesvol je werk kunt doen. Dat zie je terug in de vorm van kwaliteitsproducten, handige diensten én professionele kennis. Zo zijn onze eigen Bouwmaat producten al jaren dé betrouwbare, gegarandeerde basis voor een mooi en strak eindresultaat