Bouwmaat Uitvlakmortel wand 25 kg

Art. nr.: 701934

Merk: Bouwmaat

Meer=Minder

€ 29,62 excl BTW

€ 28,73 vanaf 10 stuks

  • Morgen voor 13:00 uur besteld, donderdag 18 april geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 29,62 excl BTW

Omschrijving

Bouwmaat Uitvlakmortel wand 25 kg

Is geschikt voor het binnenshuis uitvlakken en repareren van ondergronden zoals zandcement stucwerk en bestaand tegelwerk. Bouwmaat Uitvlakmortel is na 3-5 uur overtegelbaar en heeft een goed vullend vermogen. Bouwmaat Uitvlakmortel is snel verhardend, flexibel en krimp- en spanningsarm. Toepasbaar in droge en natte ruimten. Bouwmaat Uitvlakmortel is niet geschikt voor buiten- en onderwatertoepassingen, zoals zwembadbassins.

Specificaties

Categorie Cementgebonden basispleisters
Artikelnummer 701934
Ean 8711951050694
Binnen/buitengebruik Binnen
Breedte 510 millimeter
Diepte 280 millimeter
Droogtijd 5 hour
Duurtijd garantie 3285
Eisen verwerking cementair en bestaand tegelwerk
Functionele productnaam Egalisatiemortels
Hoogte 110 millimeter
Indicatie Vorstbestendig Ja
Indicatie snelhardend Ja
Kleurfamilie Grijs
Materiaal Cement
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale verwerkingstemperatuur 25 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 25 KG
Sterkteklasse Overig
Toepassing Uitvlakken
Type mortelmengsel NEN-EN 998-1
Variant Wandegalisatiemortels
Verwerkingstijd 30 minute (time unit)
Volume 20 liter

Informatieblad

VIB_Bouwmaat-Uitvlakmortel.pdf
VIB_Bouwmaat-Uitvlakmortel.pdf

pdf

VIB_Bouwmaat-Uitvlakmortel.pdf
VIB_Bouwmaat-Uitvlakmortel.pdf

pdf

Etiketinformatie

Identificatie conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Door toevoeging van reductiemiddelen vervalt H317 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.

Gevaarlijke bestanddelen
Portlandcementklinker; CAS-nr.: 65997-15-1

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstigoogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng hetslachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep.Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig metwater. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een (oog) arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

Over Bouwmaat

Bouwmaat is er voor de bouwer, altijd en overal. We staan altijd voor je klaar zodat je zo eenvoudig mogelijk en succesvol je werk kunt doen. Dat zie je terug in de vorm van kwaliteitsproducten, handige diensten én professionele kennis. Zo zijn onze eigen Bouwmaat producten al jaren dé betrouwbare, gegarandeerde basis voor een mooi en strak eindresultaat