Spraytone Radiator spuitlak RAL9016 wit 400 ml

Art. nr.: 588327

Merk: Spraytone

€ 10,07

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 10,07

Omschrijving

Spraytone Radiator spuitlak RAL9016 wit 400 ml

Hoogglanzende, niet vergelende spuitlak voor radiatoren en CV-buizen.
Hittebestendig to 115 graden.
Verbruik ca. 1-2 m² per 400 ml.
Overschilderbaar na 10 minuten of 24 uur.

Specificaties

Categorie Spuitbussen lakken
Artikelnummer 588327
Ean 8711429677637
Binnen/buitengebruik Binnen
Diameter 68 millimeter
Diepte 64 millimeter
Droogtijd Stofdroog na 15 min. / Kleefvrij na 3 uur. / Overspuitbaar binnen 10 min. of na 24 uur. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. be´nvloeden de droogtijd
Eisen verwerking Niet verwerken beneden de +10°C.
Functionele productnaam Lak
Glanstype Hoogglans
Hoogte 200 millimeter
Indicatie Te verdunnen Nee
Indicatie overschilderbaar Ja
Kleurcode Wit
Kleurfamilie Wit
Kleurnummer RAL 9016
Lijn Spraytone
Materiaal van doeloppervlak Alle oppervlaktes
Maximale verwerkingstemperatuur 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 8 degree Celsius
Netto gewicht 500 gram
Overschilderbaar na 24 hour
Rendement ca. 1-2 m² per 400 ml
Rendement per liter 4 M2
Rendement per verpakking 1.5 M2
Stof droog na 0.25 hour
Substantie Spray
Toepassing Hoogglanzende spuitlak voor radiatoren en CV-buizen. Hittebestendig tot 115C. Uitstekend geschikt voor moeilijk te schilderen oppervlakken zoals radiatoren en verwarmingsbuizen. Voor binnen.
Type radiatorlak
Type laag Toplaag
Variant Spuitlak
Verfbasis Anders
Verwerkingsmethode Spuitbus

Informatieblad

VIB_Spraytone Radiator spuitlak RAL9016 wit 400ml.pdf
VIB_Spraytone Radiator spuitlak RAL9016 wit 400ml.pdf

pdf

Etiketinformatie

Signaalwoord (CLP) :
Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen :
Aceton

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 - Inademing van damp, spuitnevel vermijden.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.