Rust-Oleum groene Verfafbijt nr.1 750 ml

Art. nr.: 758557

Merk: Rust-oleum

€ 20,13

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 20,13

Omschrijving

Rust-Oleum groene Verfafbijt nr.1 750 ml

Zeer snel en effectief verfoplossend en -opwerkend materiaal zonder methyleenchloride voor verwijdering van alle verftypen en lijm. Veel effectiever dan andere groene afbijtmiddelen op de markt. Gelachtige pasta werkt beter dan vloeibare alternatieven. Werkt bij lage temperaturen (0 °C). Ook effectief als lijmverwijderaar. Snelwerkend. Bevat geen methyleenchloride.

Gebruik:

1) Losse verflagen zo goed mogelijk wegschrapen.
2) Met een kwast (wegwerp kwast, plat of rond) een gelijkmatige, dikke laag verfafbijt aanbrengen. Geen synthetische kwasten gebruiken.
3) De verfafbijt 10 tot 15 minuten laten inwerken en vervolgens de oude verflaag met schraper of plamuurmes verwijderen.
4) Na gebruik het oppervlak met schoon water reinigen en voor gebruik van een coating volledig laten drogen.
Verbruik ca. 4 - 5m² per liter.

Specificaties

Categorie Reinigen en ontvetten
Artikelnummer 758557
Ean 8715743017643
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Breedte 99 millimeter
Diepte 99 millimeter
Functionele productnaam Reinigingsmiddel
Hoogte 119 millimeter
Materiaal van doeloppervlak Alle oppervlaktes
Maximale verwerkingstemperatuur degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur degree Celsius
Netto gewicht 800 gram
Rendement per liter M2
Substantie Pasta
Toepassing afbijten
Variant Verfafbijt
Volume liter

Informatieblad

VIB_Rust-Oleum nr1 groene verfafbijt 750ml.pdf
VIB_Rust-Oleum nr1 groene verfafbijt 750ml.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen:
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Algemeen:
P103 - Lees aandachtig en volg alle instructies op.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Preventie:
P280 - Draag oog- of gelaatsbescherming.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken

Reactie:
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P305 + P351 + P338, P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Opslag:
P403 + P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Verwijdering:
P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale,nationale en internationale regelgeving.