Bleko Terpentine ECO 5 liter

Art. nr.: 746855

Merk: Bleko

€ 29,14

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 29,14

Omschrijving

Bleko Terpentine ECO 5 liter

Verdunningsmiddel voor alkydverven, synthetische lakken en olieverven. Uitermate geschikt als ontvetter voor metalen.

Specificaties

Categorie Verdunnen
Artikelnummer 746855
Ean 8711418014191
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Breedte 180 millimeter
Diepte 140 millimeter
Functionele productnaam Verdunner
Hoogte 290 millimeter
Materiaal van doeloppervlak Anders
Netto gewicht 445 gram
Substantie Vloeistof
Toepassing Voor het verdunnen van alkyd lakken kun je Terpentine Arbo toevoegen totdat de gewenste viscositeit (dikte) is bereikt. Terpentine ARBO kan verder gebruikt worden in de ontvettingsbak. Niet gebruiken als verdunningsmiddel voor: latexverf, acrylaatverf en veegvaste muurverf. Dit product is uitsluitend voor professioneel gebruik.
Variant Terpentine

Informatieblad

VIB_Bleko Arbo Terpentine 5L.pdf
VIB_Bleko Arbo Terpentine 5L.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen:
Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104).

Aanvullende informatie:
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.